top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 7, 2013, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

BAČÍK Miloš
Populácia Slovenska z pohľadu ostatného cenzu 2011 (počet a rozmiestnenie obyvateľstva)
 

 full text

BELLA Pavel
Vtokové klesajúce chodby a nevytriedené fluviálne sedimenty v jaskyniach ponorovej zóny stredohorského alogénneho krasu: na príklade Demänovskej jaskyne slobody (Demänovská dolina, Nízke Tatry)

 

 full text

BELUŠÁK Lukáš
Premena opustených železničných tratí na produkty cestovného ruchu – Greenways

 

 full text

BILKOVÁ Kristína, KRIŽAN František
Koncentrácia podnikateľských subjektov v maloobchode v slovenských mestách

 

 full text

GAJDOŠ Alfonz, FORGÁČOVÁ Helena
Analýza súčasnej krajinnej pokrývky a využitia krajiny na príklade Turzovskej vrchoviny

 

 full text

HUDEC Róbert, TÓTH Vladimír
Gradient hustoty zaľudnenia a jeho zmeny v regiónoch najväčších miest Slovenskej republiky

 

 full text

CHARVÁT Tomáš, SPIŠIAK Peter, MÁLIKOVÁ Lucia
Analýza využívania operačných programov v období 2007 – 2012 na úrovni obcí v Prešovskom a Košickom kraji

 

 full text

IVANČOVÁ Petra
Brechlingov model ako nástroj analýzy vzťahu medzi regionálnou a národnou mierou nezamestnanosti

 

 full text

KOŠŤÁLIK Ján, KULLA Marián
Výstavba diaľnice D1 a intenzita eróznych procesov v extraviláne mesta Prešov

 

 full text

MICHNIAK Daniel
Niektoré možnosti analýzy dostupnosti v geografii maloobchodu

 

 full text

MYDLOVÁ, Anna, TOLMÁČI Ladislav
Hlad vo svete a jeho príčiny

 

 full text

RAJČÁKOVÁ Eva, ŠVECOVÁ Angelika
Vybrané predpoklady rozvoja inovácií a inovačnej infraštruktúry v slovensko-českom cezhraničnom regióne

 

 full text

REPASKÁ Gabriela
Sociálne dôsledky suburbanizácie v suburbánnej zóne mesta Nitra v období rokov 1998 – 2009

 

 full text

SVATOŇOVÁ Hana
Funkční těžební region Jáchymov – krajina slz a radiace

 

 full text

ŠVECOVÁ Angelika, RAJČÁKOVÁ Eva
Vývoj nezamestnanosti na Slovensku v kontexte regionálnych disparít v rokoch 2001 – 2011

 

 full text

TOMČÍKOVÁ Ivana
Kognitívne ciele vo vyučovaní geografie miestnej krajiny na základnej škole

 

 full text

Správy

PETRVALSKÁ Alena
Medzinárodný krasový a hydrochemický tréningový kurz: Chongqing, Čína

 

 full text

PETRVALSKÁ Alena
Symposium on the Standard of Karst Carbon Sink Monitoring, IGCP/SIDA International Group Meeting and the Ninth Session of the Third KDL Academic Committee

 

 full text

GALLAY Michal, KAŇUK Ján, HOFIERKA Jaroslav
Správa zo Sympózia GIS Ostrava 2013

 

 full text

bottom of page