top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 9, 2015, Issue No. 1

​Front page
Imprint
Content

Download

BAČÍK Vladimír
Možnosti formátu TopoJSON a knižnice D3 pri vizualizácii geodát v prostredí Internetu

 

 full text

DRUGA Michal, FALŤAN Vladimír, HERICHOVÁ Mária
Návrh modifikácie metodiky CORINE Land Cover pre účely mapovania historických zmien krajinnej pokrývky na území Slovenska v mierke 1:10 000 – príkladová štúdia historického k.ú. Batizovce

 

 full text

KANIANSKA Radoslava, ĎURČÍKOVÁ Ivana
Hodnotenie zmien produkčných služieb ekosystémov v katastrálnom území obce Lukavica s použitím geoinformačného systému o území

 

 full text

PROCHÁZKA Juraj, PIŠÚT Peter
Regulácie koryta nížinného meandrujúceho vodného toku v období r. 1782-1900 (na príklade rieky Váh v úseku Sereď-Komárno)

 

 full text

ŠPROCHA Branislav
Reprodukčné správanie obyvateľstva sídliska Luník IX

 

 full text

VESELOVSKÁ Zuzana
Sociálne nerovnosti a možnosti ich merania

 

 full text

bottom of page