top of page

GC

GEOGRAPHY
CASSOVIENSIS

Vol. 12, 2018, Issue No. 2

​Front page
Imprint
Content

Download

DVOŘÁČKOVÁ Simona, RYPL Jiří, KUČERA Tomáš
Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce
Approach of Czech students towards learning Earth Science: attitude, knowledge level and the most common misconceptions

 full text

GÁBOR Marián, KARLÍK Lukáš, MATEČNÝ Igor, FALŤAN Vladimír

Modelovanie potenciálnej prirodzenej vegetácie s použitím metódy náhodných lesov. Prípadová štúdia: Malé Karpaty (Slovensko)
Modelling of Potential Natural Vegetation using Random forest algorithm. Case study: Malé Karpaty Mts. (Slovakia)

 

 full text

KUPSKÝ Adam
Swedish education system and its impact on the integration of immigrants into the society
Švédsky vzdelávací systém a jeho vplyv na integráciu imigrantov do spoločnosti

 

 full text

PIŠÚT Peter
Využitie historických krajinomalieb na rekonštrukciu regulačných prác v koryte rieky – príklad Dunaja v Bratislave
Exploiting the Danube River: regulation in Bratislava depicted in historical works of art

 

 full text

RUSNÁK Miloš, KIDOVÁ Anna
Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia
Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century

 

 full text

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol
Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku
Prospective approach to regional analysis of population ageing in Slovakia

 

 full text

VIŠŇOVSKÝ Maroš
Dráždenie trojhlavého draka: prínosy a problémy kritickej geopolitiky
Teasing of three-headed dragon: contributions and problems of Critical Geopolitics

 

 full text

bottom of page