top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2017, ročník 11, č. 2

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

HRONČEK Pavel, ČECH Vladimír, KROKUSOVÁ Juliana, DEMKOVÁ Lenka
Analýza obsahu ťažkých kovov v Slovinskom potoku v Strednospišskej záťažovej oblasti
Analysis of heavy metal content in Slovinský potok brook in Strednospišská burdened area

 

 full text

KRIŽAN František, ZEMAN Milan, BILKOVÁ Kristína, KITA Pavol, BARLÍK Peter
Cezhraničné nákupné správanie spotrebiteľov zo Slovenska: prípadová štúdia z Hainburg an der Donau (Rakúsko)
Cross-border shopping behaviour of consumers from Slovakia: case study from Hainburg an der Donau (Austria)

 

 full text

KUBEŠ Jan
Gentrifikace a fyzická modernizace vnitroměstských čtvrtí Českých Budějovic
Gentrification and physical upgrading of inner-city neighbourhoods in the city of České Budějovice

 

 full text

MADLEŇÁK Tibor
Potenciálna a reálna politická reprezentácia regiónov Slovenska
Potential and real political representation of the regions of Slovakia

 

 full text

NEVŘELOVÁ Marta, RUŽEK Ivan, NOGA Michal
Biotic invasions in Europe and the possibility of using knowledge about invasive species in education of natural sciences (geography and biology)
Biotické invázie v Európe a možnosť využitia poznatkov o inváznych druhoch vo výučbe prírodných vied (geografia a biológia)

 

 full text

ROCHOVSKÁ Alena, MAJO Juraj, KÁČEROVÁ Marcela, ONDOŠ Slavomír
Priateľské sídlisko alebo o dôležitosti prostredia pre zdravú komunitu seniorov
Friendly neighbourhood, the importance of the environment for a healthy seniors' community

 

 full text

SKOKANOVÁ Hana, HAVLÍČEK Marek, KLUSÁČEK Petr, MARTINÁT Stanislav
Five military training areas – five different trajectories of land cover development? Case studies from the Czech Republic
Päť vojenských výcvikových priestorov – päť rôznych trajektórií vývoja krajinej pokrývky? Prípadové štúdie z Českej republiky

 

 full text

bottom of page