top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2018, ročník 12, č. 1

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

CAHA Ján
Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox for visibility analyses
Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox pre analýzy viditeľnosti

 full text

HORÁČKOVÁ Šárka, BURIAN Libor, LÉTAL Aleš, RUMAN Stanislav, KRAJČÍ Pavel
Monitorovanie hydrologickej kontektivity koryto – niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava)
Hydrological connectivity monitoring of the channel – floodplain near floodprotection embankment (Morava river)

 full text

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, JADCZAKOVÁ Veronika, ROUSOVÁ Gabriela
Spatial differentiation of selected health factorsof the South Moravian Region population
Priestorová diferenciácia vybraných zdravotných faktorov obyvateľstva Juhomoravského kraja

 full text

JANÁČOVÁ Terézia, LABUDOVÁ Lívia, LABUDA Martin
Meteorologické sucho v oblastiach Slovenska s nížinným charakterom v rokoch 1981 – 2010
Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 – 2010

 full text

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír
India a Irán: nová dimenzia vzťahov?
India and Iran: New dimension of relations?

 full text

KUNC Josef, TONEV Petr, MARTINÁT Stanislav, FRANTÁL Bohumil, KLUSÁČEK Petr, DVOŘÁK Zdeněk, CHALOUPKOVÁ Markéta, JAŇUROVÁ Martina, KRAJÍČKOVÁ Aneta, ŠILHAN Zdeněk
Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differences (Czech Republic)
Od industrializácie k brownfieldom: historické a súčasné špecifiká, územná diferenciácia (Česká republika)

 full text

MLÁDEK Jozef, KÁČEROVÁ Marcela, STANKOVIČOVÁ Iveta
Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe
Regional differentiation of population ageing in Europe

 full text

NOVANSKÁ Viera, BENOVÁ Alexandra, GEGHAMYAN Sophya
Možnosti rekreácie v meste Bratislava na základe percepcie miestneho obyvateľstva
Options for recreation in the city of Bratislava based on the perception of local inhabitants

 full text

bottom of page