top of page

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

rok 2020, ročník 14, č. 2

​Titulná strana
Tiráž
Obsah
Na stiahnutie

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, KOSOVÁ Petra, WALICOVÁ Veronika
Relationship between socio-demographic and economic determinants of cause-specific mortality in the EU countries in the period 2011 – 2014
Vzťah medzi sociálno-demografickými a ekonomickými determinantmi špecifickej miery úmrtnosti podľa príčiny smrti v krajinách EÚ v období 2011 – 2014

 

 full text

KOROUTCHEV Rossen, NOVOTNÝ Ladislav
International migration to an economically lagging EU region: case study of Ukraine and Eastern Slovakia
Medzinárodná migrácia do hospodársky zaostávajúceho regiónu EÚ: prípadová štúdia Ukrajiny a Východného Slovenska

  

 full text

MORAVČÍK Filip, BENOVÁ Alexandra
Zmeny krajinnej pokrývky vo veľkých mierkach s využitím starých máp: prípadová štúdia mestskej časti Bratislava-Devín
Large-scale land cover changes based on old maps: case study of the Bratislava-Devín city district

 

 full text

PAVLÍK Adam, ŽENKA Jan
Ekonomická odolnost evropských venkovských regionů v období 2000 – 2016: případová studie čtyř států EU
Economic resilience of European rural regions in 2000 – 2016: a case study of four EU countries

 

 full text

SLAVÍK Vladimír, KOŠČO Milan
Vývoj pozície Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v systéme maratónov sveta a Európy
Development of the position of the International Peace Marathon in Košice in the system of marathons of the world and Europe

 full text

ŠANDOR Filip, GURŇÁK Daniel
Two decades of diplomatic representation of the Slovak Republic in the world – political-geographic perspective
Dve desaťročia diplomatickej reprezentácie Slovenskej republiky vo svete – politicko-geografická perspektíva

 full text

BOBÁĽOVÁ Hana, ŽUBRIETOVSKÝ Lukáš, ŠOLC Adam
Analysis of land cover changes using the Change Detection Toolbox: a case study of suburbanisation in the Senec district, Slovakia
Analýza zmien krajinnej pokrývky nástrojom Change Detection Toolbox: prípadová štúdia suburbanizácie v okrese Senec na Slovensku

 full text

bottom of page