top of page

Redakčná rada

Hlavný redaktor
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

Zástupca hlavného redaktora
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko


Redaktori
Mgr. Marián Kulla, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovensko

Poradná redakčná rada

 

prof. RNDr. Marián Halás, PhD., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, Česko

prof. Ing. Jiří Horák, CSc. Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava, Česko

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D., Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno, Česko

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, Česko

prof. Jennifer McKinley School of Geography, Archaeology and Palaeoecology, Queens University, Belfast, Spojené kráľovstvo

prof. Valeriy Petrovych Rudenko, Faculty of Geography, Chernivtsi National University, Černovice (Chernivtsi), Ukrajina

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Olomouc, Česko

GC

GEOGRAPHIA
CASSOVIENSIS

bottom of page